Suuresti Ratsakool

Suuresti Ratsakool omab Haridus- ja Teadusministeeriumi Infosüsteemis registreeritud õppekava koodiga 126597, mille alusel kantakse makstud õppemaks tuludeklaratsioonis koolituskulude alla ning lapsevanemad saavad oma laste eest tasutud õppemaksult tagasi tulumaksu.                               TULUMAKSUSOODUSTUS KEHTIB RATSAKOOLI TUNDIDELE (LAAGRITE EEST TASUTUD SUMMAD EI KUULU KAHJUKS TULUMAKSUSOODUSTUSE ALLA)!

Suuresti Ratsakool on asutatud eesmärgiga koolitada ratsaspordihuvilisi lapsi ja noori. Koolis toimuvad nii ratsutamistunnid kui ka teooriatunnid. Teooriatunnid toimuvad 4 x õppeaasta jooksul lisaks tavatrennidele ning on eraldi tasu eest.

Ratsutamistunnid toimuvad Suuresti Talli väliplatsidel ja alates 2017 aasta novembrist sisehooajal maneezis.
Kooliga liitumise soovi korral tuleb täita Suuresti Ratsakooli vastuvõtu avaldus. Hinnakirja kohta leiate infot lehelt Hinnakiri.

Infoks uutele tulijatele, ratsatrennis käijatele ja ratsatrennis käivate laste vanematele:

Kui Te soovite tulla ratsutama või toote oma lapse ratsutama, siis esimese asjana vaadake tunniplaanist, kas seal on Teile sobivat trenniaega, kirjutage oma soovist meiliaadressil suuresti@gmail.com või helistage telefonil 5073401 (kella 09.00-21.00) ning leppige treeneriga kokku sobiv trenniaeg. Kui see on tehtud, siis palun lugege läbi Suuresti Talli Kodukord (see on hetkel täiendamisel ja pole lugemiseks üleval) ja arveldamise tingimused (asub selle lehe lõpus) ning täitke Suuresti Talli ankeet ning toimetage see mulle kas paberil (esimesse trenni tulles) või saatke digiallkirjastatuna meiliaadressil: suuresti@gmail.com.

Kui Te soovite oma lapse lisada Suuresti Ratsakooli nimekirja, siis tuleb selleks täita Ratsakooli vastuvõtu avaldus. Te ei vaja trennitasude maksmise eest arvet selleks, et saada tulumaksu tagasi, kool saadab ise Maksuametile kõik vajalikud andmed ja summad, mis kajastuvad teie eeltäidetud deklaratsioonil. Laps on arvatud ratsakooli nimekirja alates avalduse kättesaamise kuust, tagasiulatuvalt kahjuks kooli nimekirja registreerida ei saa ja nendelt trennitasudelt tulumaksu tagasi ei saa! 

Ratsakooli õpilaste kuutasu trennirahad peavad laekuma L.H. Teenused OÜ arvelduskontole hiljemalt jooksva kuu 10ks kuupäevaks (kui 10s kuupäev on nädalavahetus, siis uue nädala esmaspäevaks), kui pole kokku lepitud teisiti. Trennitasude summad on määratud hinnakirjas. Ratsakoolis kehtib kas kuutasu või 5x ja 10 x kaart. Hilinenud laekumised, sularahamaksed ja 1x trennitasud ei lähe õppetasudena arvesse ja nendelt tulumaksusoodustust ei saa!

Õppeasutus:                                       Suuresti Ratsakool
Õppekava kood:                                126597
Õppekava nimetus:                           Ratsasport
Õppekava nimetus inglise keeles: Suuresti Riding School
Valdkond:                                           sport
Õppekava maht:                                 600 tundi
Registreeritud:                                    9.04.2014

Suuresti Talli arveldamise tingimused:

Austatud treeningutes osalejad! 

Siin on Teile tutvumiseks Suuresti Tallis 2017/2018 treeninghooajal kehtivad maksetingimused.

ARVELDAMISE TINGIMUSED:

1.Treeningute ja teenuste eest tasumine toimub vastavalt hinnakirjale. Hinnakirjas mainimata teenuste hinnad on eraldi kokkuleppel. Suuresti Tallil on õigus muuta hindasid arvestades õpilase, üürniku või treeningutest osavõtja panust Suuresti Talli.

2. Treeningute eest tasumine toimub kalendrikuu (kuukaart), 10x ja 5x kaardi või üksiktrenni alusel.

3. Üksiktrenni alusel tasumine toimub ainult treeningus kohapeal sularahas.

5x ja 10x kaardi eest tasumine toimub esimese trenni järel sularahas või eelnevalt ülekandega.

4. Treeningute ja teenuste eest tasumine toimub kas sularahas või pangaülekandega L.H. Teenused OÜ arvelduskontole EE671010220049511016 SEB pangas.

5. Kalendrikuu tasude maksetähtaeg on jooksva kalendrikuu 10. kuupäev. Kui treeningute või teenuste eest soovitakse tasuda hiljem kui 10. kuupäeval, tuleb sellest meili teel (suuresti@gmail.com) eelnevalt informeerida, et saaksime kokku leppida hilisemas maksetähtajas.

6. Maksetähtaega ületades ja/või sellest teavitamata jätmisel on Suuresti Tallil õigus lisada kuumaksule 10,00 € (kümme eurot). Samuti on Suuresti Tallil õigus õpilane treeningutest kõrvaldada kuni võla tasumiseni. Neid puudumisi hiljem järgi teha ei saa!

7.Treeningud toimuvad eelnevalt kokkulepitud kindlatel aegadel (kehtib nii kuukaardi, 5x ja 10x kaardi kohta). Treeningusse mitteilmumisest või soovist treeningu aega muuta tuleb teavitada treenerit võimalikult aegsasti, soovitavalt eelmisel päeval, viimane teavitamise aeg on 3 tundi enne treeningu algust! Hilisema teavitamise korral või teavitamata jätmise korral seda puudumist järgi teha ei saa. Viimasel hetkel teavitamise korral palun teha selleks telefonikõne treenerile, nii on kindel, et ta saab õigeaegselt puudumisest teada. ( Facebookis võib teavitada puudumisest trennile eelnevatel päevadel).

8. Kasutamata jäänud treeninguid on võimalik järele teha teiste Suuresti Talli treeningrühmade treeningutes lisaks oma tavapärastele treeningutele kahe kuu jooksul alates puudumisest, leppides selles eelnevalt kokku oma treeneriga. Eelmise kuu kasutamata treeninguid ei saa järele teha järgmisel kuul antud kuu eest trennimaksu tasumata. Kasutamata treeninguid ei saa ümber arvestada kolmandatele isikutele.

9.Trennitasusid ei tagastata ja kasutamata jäänud treeninguid rahaliselt ei tasaarveldata, välja arvatud haiguse puhul alates 14 päevast arstitõendi esitamisel (sellisel juhul on võimalik teha puudutud treeningud järgi ilma antud kuu eest trennitasu maksmata).

10.Jooksva kuu eest tehtud maksed ei kuulu tagastamisele, kui on rikutud jämedalt käesolevaid ohutuseeskirju ning sellega on kaasnenud Suuresti Talli õpilase, treeningutest osavõtja või üürilise lahkumine.

11. Treeningutest loobumise soovi korral tuleb sellest ette teatada 30 päeva. Teatamata jätmise korral on Suuresti Tallil õigus nõuda treeningute eest tasumist kuumaksu alusel vastavalt maksetingimustes sätestatud punktidele ja kehtivale hinnakirjale.

12. 5x ja 10x kaardi kasutajad peavad oma treeningutest loobumisest teatama hiljemalt oma viimases trennis, teatamata jätmise korral on Suuresti Tallil õigus nõuda tasumist uue kaardi eest. Väga kena oleks, kui teavitate oma treeningutest loobumisest siiski võimalikult aegsasti.